úterý 7. února 2012

Komorní koncert věnovaný Tyršovu nábřeží

Pondělního večera 6. února 2012 se konal malý komorní koncert v zrcadlové síni Iskérky věnovaný záchraně aleje stromů na Tyršově nábřeží. Vystoupila Beata Bocek s poetickými písněmi zpívané v polštině a pozvaní hosté vsetínská skupina Žamboši s řízným šansonem. Zeptali se místního publika zda chtějí slyšet písně smutné nebo přímo depresivní, což překvapené publikum rozesmálo. Skutečně však jejich písně i texty měly hořko, smutno, veselý nádech a vtipně se trefovaly jak do soudobých i minulých politických dějů, tak tradičně do mezilidských vztahů. V písni „Co Ti holka zahřát“ padla i dobře míněná rada, že my muži bychom mohli v dnešních mrazivých dnech pomoci energetikům, rozehřívat nejen radiátory, ale především své ženy.
Po skončení koncertu se rozvířila debata o chystané protipovodňové výstavbě betonového koridoru na Tyršově nábřeží. Zazněly opodstatněné námitky, že stavba není zahrnuta do protipovodňových opatření celého povodí, není šetrná a estetická vůči svému okolí, kdo by se chtěl dívat na metrovou betonovou zeď, způsobila by podemletí již vybudované cyklostezky a navíc si vyžádá pokácení větší část vzrostlé aleje lip. Zmíněny byly i návrhy jak by se mohla velká voda svést bez šedivé hráze, například navýšení náspu, snížení jezu pod jízdárnou, aby Bečva mohla odtékat rychleji, nebo ji pomoci se rozlévat v místech, kde by napáchala menší škody. Měli bychom si položit otázku, zda si v Rožnově přejeme uzavření naší krásné Bečvy do vysoké, chladné, cementové bariéry, nebo se pokusíme nalézt jiné lepší řešení. Více informací o tomto tématu se můžete dovědět na webových stránkách osadního výboru Jižního města www.ovjiznimesto.webnode.cz.